Skien

Ved alteret i Solum kirke i Skien er det et teppe der tetragragrammet er sydd inn, sammen teksten “Anno 1768”. En interessant detalj er at det ene vokalpunktet er plassert feil, slik at teksten blir “JeHao[W]H”.