Gudsnavnet i Norge

Loppa kirke

Loppa kirke er blitt gjort til et museum, og der kan man finne følgende bilde med tetragrammet.

Nordisk bibelmuseum

Hos Nordisk bibelmuseum i Oslo kan du se Guds navn flere steder i forskjellige bibler

Skjee kirke

I Skjee kirke i Stokke kan man se tetragrammet øverst på altertavlen.

Stiklestad kirke

I denne kirken ser det ut til at man kan finne tetragrammet på to malerier, et som illustrerer Adam i paradis og et som illustrerer Noah.

Kvamsøy kirke

Man vet ikke nøyaktig når Kvamsøy kirke ble bygget, sannsynligvis mellom år 1280 og 1300. Den altertavlen som står i kirken i dag er fra år...

Dønnes kirke

Dønnes kirke ligger på øya Dønna i Nordland. På et av bildene på galleriet kan du se Guds navn skrevet med hebraiske bokstaver.