Category: Telemark

Skien

Ved alteret i Solum kirke i Skien er det et teppe der tetragragrammet er sydd inn, sammen teksten “Anno 1768”. En interessant detalj er at det...

Seljord

Seljord kirke har en altertavle der tetragrammet tydelig kan ses øverst på altertavlen. Kirken ble bygd i 1180, men restaurert i 1628.

Porsgrunn – østre kirke

Denne kirken er nå totalskadd på grunn av brann. Bildene er fra før brannen. I østsiden kirke (fra 1760) i Porsgrunn var ikke Guds navn skrevet...

Porsgrunn – vestre kirke

I vestsiden kirke (fra 1758) i Porsgrunn er det mulig å finne Guds navn to steder. Når du nærmer deg altertavlen, så kan du tydelig de...

Kragerø

I Kragerø kirke ligger det en gammel bibel ved altertavlen. Denne bibelen er trykt i København i 1633, og denne utgaven kalles “Christian IV’s bibel”. På...

Bø i Telemark

I gamlekirken (som ligger rett ved siden av den nye) i Bø i Telemark så finner vi tetragrammet JHVH øverst på altertavlen. Det er dårlig med...