Ålesund

Ålesund kirke er en steinkirke fra 1909. Her kan man se tetragrammet, JHWH, sammen med de hebraiske vokaltegnene, e-o-a.