Lørenskog kirke

Man kan se Guds navn skrevet på en altertavle i Lørenskog kirke.