Bør vi bruke Guds navn?

I lang tid brukte jødene navnet flittig. F.eks. i beretningen om Rut sies det at Boas hilset på arbeiderne ved å si «Jehova være med dere!». De svarte tilbake: «Jehova velsigne deg!»” (Rut 2:4) Den jødiske Talmud sier “Det ble bestemt at et menneske skulle hilse sine venner ved å nevne Navnet.” (Berakhot 9:5)

Men etter hvert sluttet jødene å bruke Guds navn. Ifølge Easton’s Bible Encyclopedia var det på grunn av en feiltolkning av 3. Mosebok 24:16: “Og den som spotter Herrens navn, skal dø”. Kanskje de gjorde det for å unngå at ikke-jøder skulle få kjennskap til det og misbruke det, eller det kan være at overtro fikk de til å mene at navnet var for hellig til å skulle bli uttalt.

Jødene hadde tydeligvis glemt hva Gud hadde sagt til Moses: “Du skal si til israelittene: Jehova, fedrenes Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud, har sendt meg til dere. Dette skal være mitt navn til evig tid, og det skal de kalle meg fra slekt til slekt.” (2. Mos. 3:15)

Mika 4:5 viser at de som følger Bibelens Gud vil ta vare på hans navn: “For alle menneskene vandrer i sin guds navn; og vi vil vandre i Jehova vår Guds navn, for alltid.” (American Standard Version)

På motsatt side, kjennetegnes de som motarbeider Bibelens Gud med at de nekter å bruke hans navn. Vi ser tydelig kontrasten i Jesu samtale med Satan slik den er beskrevet i Matteus 4:1-11. Satan brukte konsekvent tittelen “Gud”, og siterte et skriftsted som ikke inneholdt Guds navn. Jesus svarte hver eneste gang med å sitere et skriftsted som inneholdt Guds navn.

Det er jo slik det vanligvis er – man ønsker gjerne å bruke navnet til en person som betyr mye for en, fordi det er av stor verdi; hvis det derimot er en person som man hater, så vil man føle forakt bare å nevne navnet hans.

Bibelen viser at Satan trolig prøver å få folk til å glemme Guds navn, ved å få folk til å tilbe alle andre guder. Han ønsket at dette også skulle skje med israelittene, en situasjon som Jeremia 23:27 beskriver: “Med drømmene som de forteller hverandre, tenker de å få mitt folk til å glemme meg, likesom fedrene deres glemte mitt navn og dyrket Ba’al.”

Det er ingen grunn til å la være å bruke navnet fordi man ikke føler seg sikker på hvordan man skal uttale det. Folk flest har ikke noe problem med å bruke navnet Jesus, til tross for at dette ikke er den korrekte uttalen. Navnet hans ble sannsynligvis uttalt Jeshua’Joshua’ eller Jehoshua’.

Bibelen sier at det å bruke Guds navn er nødvendig for bli godkjent av Gud: “Men hver den som påkaller Herrens navn, han skal bli frelst.” (Joel 3:5. Noen oversettelser: 2:32)