Category: Vestfold

Skjee kirke

I Skjee kirke i Stokke kan man se tetragrammet øverst på altertavlen.

Sande kirke

I Sande kirke kan du se Guds navn skrevet med hebraiske bokstaver – JHWH.

Svarstad

I Svarstad kirke, som er bygd i 1657, kan man se Guds navn skrevet på altertavlen med hebraiske konsonanter og vokaltegn.

Nøtterøy

I Nøtterøy kirke er tetragrammet JHWH malt i gull i toppstykket på altertavlen. Altertavlen er fra ca. 1770.