Gudsnavnet i Norge

Nordisk bibelmuseum

Hos Nordisk bibelmuseum i Oslo kan du se Guds navn flere steder i forskjellige bibler

Skjee kirke

I Skjee kirke i Stokke kan man se tetragrammet øverst på altertavlen.

Stiklestad kirke

I denne kirken ser det ut til at man kan finne tetragrammet på to malerier, et som illustrerer Adam i paradis og et som illustrerer Noah.

Kvamsøy kirke

Man vet ikke nøyaktig når Kvamsøy kirke ble bygget, sannsynligvis mellom år 1280 og 1300. Den altertavlen som står i kirken i dag er fra år...

Dønnes kirke

Dønnes kirke ligger på øya Dønna i Nordland. På et av bildene på galleriet kan du se Guds navn skrevet med hebraiske bokstaver.

Kvernes kirke

I Kvernes kirke er det en stor minnetavle som er satt opp for å markere en stor ombygging av kirken som fant sted i 1633. Øverst...

Sande kirke

I Sande kirke kan du se Guds navn skrevet med hebraiske bokstaver – JHWH.