Gudsnavnet i Norge

Porsgrunn – østre kirke

Denne kirken er nå totalskadd på grunn av brann. Bildene er fra før brannen. I østsiden kirke (fra 1760) i Porsgrunn var ikke Guds navn skrevet...

Porsgrunn – vestre kirke

I vestsiden kirke (fra 1758) i Porsgrunn er det mulig å finne Guds navn to steder. Når du nærmer deg altertavlen, så kan du tydelig de...

Oslo – Akershus festning

Innerst i borggården på Akershus festning finner man en tekst over en dør, der ett av ordene er “Iehova”. I slottskirken på festningen (innredning fra 1750)...

Nøtterøy

I Nøtterøy kirke er tetragrammet JHWH malt i gull i toppstykket på altertavlen. Altertavlen er fra ca. 1770.

Rødenes kirke

Rødenes kirke i Marker kommune er fra 1230. Altertavlen er fra 1720-årene. Øverst på altertavlen er Guds navn Jehova skrevet med hebraiske bokstaver.

Kragerø

I Kragerø kirke ligger det en gammel bibel ved altertavlen. Denne bibelen er trykt i København i 1633, og denne utgaven kalles “Christian IV’s bibel”. På...

Kongsberg

I Den kongelige mynts museum er det utstilt to mynter fra Christian IV’s tid som har tetragrammet på forsiden. Kong Christian IV produserte en del mynter...

Høvåg

Høvåg kirke har en altertavle med tema “oppstandelsen”. Her er navnet Jehova skrevet med hebraiske bokstaver.