Gudsnavnet i Norge

Seljord

Seljord kirke har en altertavle der tetragrammet tydelig kan ses øverst på altertavlen. Kirken ble bygd i 1180, men restaurert i 1628.

Porsgrunn – østre kirke

Denne kirken er nå totalskadd på grunn av brann. Bildene er fra før brannen. I østsiden kirke (fra 1760) i Porsgrunn var ikke Guds navn skrevet...

Porsgrunn – vestre kirke

I vestsiden kirke (fra 1758) i Porsgrunn er det mulig å finne Guds navn to steder. Når du nærmer deg altertavlen, så kan du tydelig de...

Oslo – Akershus festning

Innerst i borggården på Akershus festning finner man en tekst over en dør, der ett av ordene er “Iehova”. I slottskirken på festningen (innredning fra 1750)...

Nøtterøy

I Nøtterøy kirke er tetragrammet JHWH malt i gull i toppstykket på altertavlen. Altertavlen er fra ca. 1770.

Rødenes kirke

Rødenes kirke i Marker kommune er fra 1230. Altertavlen er fra 1720-årene. Øverst på altertavlen er Guds navn Jehova skrevet med hebraiske bokstaver.

Kragerø

I Kragerø kirke ligger det en gammel bibel ved altertavlen. Denne bibelen er trykt i København i 1633, og denne utgaven kalles “Christian IV’s bibel”. På...

Kongsberg

I Den kongelige mynts museum er det utstilt to mynter fra Christian IV’s tid som har tetragrammet på forsiden. Kong Christian IV produserte en del mynter...