Category: Vestfold

Skjee kirke

I Skjee kirke i Stokke kan man se tetragrammet øverst på altertavlen.

Sande kirke

I Sande kirke kan du se Guds navn skrevet med hebraiske bokstaver – JHWH.

Svarstad

I Svarstad kirke, som er bygd i 1657, kan man se Guds navn skrevet på altertavlen med hebraiske konsonanter og vokaltegn.

Stavern kirke

Stavern kirke utenfor Larvik har en altertavle med et toppstykke der tetragrammet JHWH er skrevet inni en trekant. Altertavlen er fra 1756.

Nøtterøy

I Nøtterøy kirke er tetragrammet JHWH malt i gull i toppstykket på altertavlen. Altertavlen er fra ca. 1770.