Category: Trøndelag

Stiklestad kirke

I denne kirken ser det ut til at man kan finne tetragrammet på to malerier, et som illustrerer Adam i paradis og et som illustrerer Noah.

Austrått borg

I Austrått borgkapell (Ørland kommune), kan man se et maleri der tetragrammet er malt i øverste venstre hjørne. Man kan skimte vokalpunktene ‘e,o,a’, sammen med konsonantene...