Gudsnavnet i Norge

Sande kirke

I Sande kirke kan du se Guds navn skrevet med hebraiske bokstaver – JHWH.

Hov kirke, Søndre Land

Hov kirke er en kirke fra 1781 i Søndre Land kommune, Oppland fylke. Her er Guds navn skrevet med hebraiske bokstaver på altertavlen.

Årdal, Hjelmeland

I gamlekirken i Årdal i Hjelmeland kommune, kan man se tetragrammet øverst på altertavlen.

Ålesund

Ålesund kirke er en steinkirke fra 1909. Her kan man se tetragrammet, JHWH, sammen med de hebraiske vokaltegnene, e-o-a.

Vestre Slidre

Vestre Slidre kirke har en stor altertavle med tetragrammet JHWH og årstallet 1797 påskrevet.

Tresfjord kirke, Vestnes

Tresfjord kirke er en åttekantet kirke i Vestnes kommune, i Møre og Romsdal fylke. Oppe i taket inni kirken står Guds navn skrevet med hebraiske konsonanter...

Sør-Fron

I Sør-Fron kirke (fra 1787) kan man se Guds navn skrevet to steder. Over inngangsdøren står det “Iehova” på latin, og inne i kirken kan man...

Svarstad

I Svarstad kirke, som er bygd i 1657, kan man se Guds navn skrevet på altertavlen med hebraiske konsonanter og vokaltegn.

Stavern kirke

Stavern kirke utenfor Larvik har en altertavle med et toppstykke der tetragrammet JHWH er skrevet inni en trekant. Altertavlen er fra 1756.

Stavanger

I Stavanger domkirke kan man se Guds navn i våpenhuset. Det står malt øverst på en stor minnetavle for biskop Christian Tausen.