Gamle Glemmen kirke i Fredrikstad

Gamle Glemmen kirke i Fredrikstad er Fredrikstads eldste bygning. Øverst på altertavla står Guds navn med hebraiske konsonanter – JHVH.