Giske

Giske kirke har en altertavle fra 1756. Denne altertavlen har en sol i midten der tetragrammet JHWH er skrevet.