Oslo – Akershus festning

Innerst i borggården på Akershus festning finner man en tekst over en dør, der ett av ordene er “Iehova”.

I slottskirken på festningen (innredning fra 1750) kan man se tetragrammet, de hebraiske bokstavene for Guds navn, JHWH, sammen med vokalangivelsene – e-o-a.