Oslo – Kulturhistorisk museum

I myntkabinettet på kulturhistorisk museum kan man se en mynt med tetragrammet, lik den man kan se på myntmuseet i Kongsberg.

Mynten som er stilt ut i Kongsberg