Porsgrunn – østre kirke

Denne kirken er nå totalskadd på grunn av brann. Bildene er fra før brannen.

I østsiden kirke (fra 1760) i Porsgrunn var ikke Guds navn skrevet slik vi vanligvis finner det. Bak altertavlen var det to store figurer som skal forestille Aron og Moses. Moses-figuren holdt en tavle med utdrag av de ti bud.

På denne tavlen var Guds navn skrevet med to hebraiske bokstaver,”JJ”. Over navnet er det tegnet noe som ser ut til å være symbolet for uendelighet (liggende åttetall).

Skrivemåten JJ kan komme av en forveksling mellom de hebraiske bokstavene for “J” og “W”. Guds navn ble i hebraisk skriftspråk ofte forkortet til “JH”, “JW” eller bare “J”. I skrifter funnet i Qumran kan man se at de hebraiske bokstavene “J” og “W” er lett å forveksle. Kortformen “JJ” kan derfor komme av en feillesing av kortformen “JW”. Med tiden ble skrivemåten “JJ” også skrevet “JJJ” eller “JWJ”, eller av og til “JJJJ”. Det er blitt funnet en papyrus av Bibelen fra det tredje århundre etter vår tidsregning der Guds navn er skrevet som “JJ”.