Porsgrunn – vestre kirke

I vestsiden kirke (fra 1758) i Porsgrunn er det mulig å finne Guds navn to steder. Når du nærmer deg altertavlen, så kan du tydelig de hebraiske bokstavene JHWH øverst på altertavlen.

Men inne i sakristiet (prestens forværelse) er det en egen altertavle, og på den står det skrevet “Jehova”. Teksten kan være vanskelig å få øye på med første øyekast.