Svarstad

I Svarstad kirke, som er bygd i 1657, kan man se Guds navn skrevet på altertavlen med hebraiske konsonanter og vokaltegn.