Sør-Fron

I Sør-Fron kirke (fra 1787) kan man se Guds navn skrevet to steder. Over inngangsdøren står det “Iehova” på latin, og inne i kirken kan man finne tetragrammet øverst på veggen.

Church building
Church building
Church building with the text "IEHOVA"
Altarpiece
Church interior wall with tetragrammaton