Kvamsøy kirke

Man vet ikke nøyaktig når Kvamsøy kirke ble bygget, sannsynligvis mellom år 1280 og 1300. Den altertavlen som står i kirken i dag er fra år 1716. Den bærer Guds navn skrevet med hebraiske bokstaver.