Stiklestad kirke

I denne kirken ser det ut til at man kan finne tetragrammet på to malerier, et som illustrerer Adam i paradis og et som illustrerer Noah.