Skjee kirke

I Skjee kirke i Stokke kan man se tetragrammet øverst på altertavlen.

Altertavle