Østre Gausdal kirke

I Østre Gausdal kirke er tetragrammet malt oppi taket.