Sandøy kirke

I Sandøy kirke kan man se tetragrammet i himlingen over altertavlen