Olden gamle kirke

I Olden gamle kirke fra 1759 kan man se tetragrammet øverst på altertavlen.