Brandval, Kongsvinger

Brandval kirke i Kongsvinger kommune har en altertavle med bokstavene JHWH skrevet på hebraisk. øverst på atlertavlen.