Husmannsplass utenfor Bryne

Like utenfor Bryne i Rogaland ligger det en gammel husmannsplass 
som heter Træe. Der er det en gammel bileggerovn, og på ovnsplatene på begge sidene av ovnen står Guds navn skrevet med hebraiske bokstaver. Huset er en del av Jærmuseet.

Træe er husmannsplass og kårstove fra ca. 1780. Det er trolig det mest malte og fotograferte huset på Jæren.