Grimstad

I Fjære kapell er det et maleri som bl.a. har tetragrammet avbildet.