Hvaler kirke

Hvaler kirke ligger helt ytterst på Hvalerøyene. Det er en av de eldste steinkirkene i Norge. Her kan man tydelig se tetragrammet over altertavla.

I tillegg kan man se tetragrammet inne i en ildkule på alterbildet. Det bemerkelsesverdige er at dette tetragrammet er skrevet motsatt vei – fra venstre mot høyre. Sannsynligvis hadde kunstneren tilgang til de hebraiske bokstavene, men ikke kjennskap til at hebraisk skrives fra høyre mot venstre.